Sukuseuran historia

Männyn sukuseuran perustava kokous pidettiin Jurvassa 28.5.1977. Läsnä olivat: Teirilä Veikko, Mäntylä Vesa, Niemelä Kalervo, Teirilä Maiju, Alanko Aura, Hahto-Reini Ellen, Teirilä Ilmari ja Teirilä Siiri.

Yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen valittiin: Mäntylä Vesa, Teirilä Veikko, Kohtala Lauri, Teirilä Ilmari, Alanko Aura, Laurila Aini, Tallskog Kerttu, Ketola Inkeri, Rankila Pirkko, Parkkamäki Martti

Kunniajäseneksi nimettiin v.2001 perustajajäsen Ilmari Teirilä, joka oli yhtäjaksoisesti hallituksen jäsenenä perustamisesta saakka. Kunniajäsenellä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Sukuviiri luovutetaan ansiokkaasta pitkäaikaisesta työstä sukuseuran työn edistämiseksi.

Sukuviirin ovat saaneet :
v.2002:
Ilmari Teirilä, Aura Alanko, Aini Laurila, Kerttu Tallskog, Inkeri Ketola, Pirkko Rankila ja Martti Parkkamäki
V.2012:
Matti Laurila, Antero Rintakomsi, Merja Koivisto, Elsa Kuusinen, Pentti Kuusinen, Pekka Rytikoski, Jaana Korkeamäki ja Heikki Alanko